2019-20

2019-20

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1ης ΦΑΣΗΣ περιόδου 2019-2020

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλληνίας – Ιθάκης, αφού έλαβε υπόψη της την ισχύουσα
Αθλητική Νομοθεσία και ειδικότερα:
1) Τα καταστατικά της Ε.Π.Ο. και το δικό της καθώς και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των
αποφάσεων του ∆.Σ./Ε.ΠΣ.Κ.Ι.
2) Τον Κ.Α.Π. όπως ισχύει
3) Την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την διοργάνωση των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1ης ΦΑΣΗΣ περιόδου
2019-2020 των Σωματείων της με τους εξής όρους:
Άρθρο 1ο

- Συμμετοχή Ομάδων


1) Στους αγώνες της 1ης ΦΑΣΗΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα σωματεία Α’ και Β’ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας της Ένωσής μας. Συμμετέχει επίσης και η ομάδα που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
Γ’ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2019-2020. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής
κάποιου σωματείου που υποχρεούται να δηλώσει συμμετοχή, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τον ΚΑΠ
(άρθρο 39 ΚΑΠ Ερασιτεχνών).
2) Όλα τα Σωματεία που υποχρεούνται να συμμετάσχουν στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συμμετοχής σε δύο (2) αντίτυπα το ένα των οποίων θα
διαβιβασθεί στην Ε.Π.Ο. για την κλήρωση των αγώνων της 2ης Φάσης, στην οποία θα συμμετάσχει ο νικητής
της 1ης Φάσης, μέχρι 3η

Σεπτεμβρίου 2019.

3) Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι συνταγμένη στο επισυναπτόμενο έντυπο και να συνοδεύεται από το ποσό των
ογδόντα ευρώ (80,00) ως παράβολο συμμετοχής στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της 1ης Φάσης. Σωματείο που για
οποιοδήποτε λόγο καταθέτει εκπρόθεσμα ∆ήλωση Συμμετοχής, η δήλωση θα γίνεται δεκτή εφόσον δεν έχει
πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο συμμετοχής θα είναι 150,00
ευρώ.
4) Η δήλωση συμμετοχής είναι προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των διατάξεων της Αθλητικής
Νομοθεσίας, των Κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο, της παρούσας προκήρυξης και της Οικονομικής
Εγκυκλίου περιόδου 2019-2020.
Άρθρο 2ο

-Τρόπος τέλεσης αγώνων

1) Οι αγώνες της 1ης Φάσης θα διεξαχθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2020. Για τους αγώνες της 2ης Φάσης θα γίνει
κλήρωση στην Ε.Π.Ο. στην οποίαν θα μετάσχουν οι Κυπελλούχοι των Ε.Π.Σ. που θα προκύψουν από την 1η
Φάση.
2) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών θα διεξαχθούν σε ομίλους (τρεις των τεσσάρων ομάδων
και ένας των τριών ομάδων), οι οποίοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση από τις κάτωθι
υποκατηγορίες βάσει δυναμικότητας των ομάδων:

Α ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ
Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ
Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ∆ΙΛΙΝΑΤΑ
Β ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ
Α.Ο. ΣΑΜΗΣ
Π.Α.Ο. ΕΥΓΕΡΟΣ
Α.Ο. ΙΘΑΚΗΣ Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ
Γ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Α.Π.Σ. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ
Α.Π.Σ. Π.Α.Ο. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
∆ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Α.Ο. Ο∆ΥΣΣΕΥΣ
Α.Ο. ΕΡΥΣΣΟΥ
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ
Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα διπλών συναντήσεων και οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα
προκριθούν στους προημιτελικούς. Προημιτελικοί και ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν επίσης με
το σύστημα των διπλών συναντήσεων βάσει κλήρωσης. Ο τελικός θα είναι μονός αγώνας.
3) Η κλήρωση γίνεται για την ανάδειξη των ζευγαριών που θα αγωνισθούν μεταξύ τους και η ομάδα που σε κάθε
ζευγάρι κληρώνεται πρώτη, είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα.
4) Σε περίπτωση που οι αγώνες δώσουν ισόπαλα και ισοδύναμα αποτελέσματα, εφαρμόζεται η διαδικασία που
προβλέπετε στην παράγραφο 9 το άρθρο 20 του Κ.Α.Π.
5) Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του Κυπελλούχου θα διεξαχθεί στο γήπεδο που θα
αποφασίσει το ∆.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι..
6) Για τις ποινές των ποδοσφαιριστών του Κυπελλούχου θα ενημερωθεί η Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τα οριζόμενα για
την 2η
Φάση των αγώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.