2019-20

2019-20

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΥ-ΠΑΟ

Π Ο Ι Ν Η Ο Μ Α ∆ Α Σ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/3.1.2019
ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΙΤΙΑ – ΠΟΙΝΗ

ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ

Στο Σωματείο επιβάλλεται χρηματική ποινή
διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) διότι μετά τη
λήξη του αγώνα της 22.12.2018 μεταξύ ΑΠΣ
Πυλαριακού και ΑΠΣ ΠΑΟ Κεφαλονιάς, εισήλθαν
οπαδοί του στα αποδυτήρια και προκάλεσαν
επεισόδια (υβριστική συμπεριφορά και επίθεση στον
Β’ Βοηθό ∆ιαιτητή, επίθεση στη Γενική Γραμματέα
του Σωματείου Μυρτώ Αλυσσανδράτου κλπ, άρ. 15

παρ. 4 και 6 Π.Κ. Ε.Π.Ο)


Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 3.1.2019 σε έκτακτη συνεδρίαση χωρίς
να παρευρίσκονται οι διάδικοι.
Η Πρόεδρος Τα μέλη
Αλεξάνδρα Μαρίνου 1) Ιωάννα Μαρκέτου 2) Κυριακή Παπαδοπούλου

Ποινή αποκλεισμού έξι (6)
αγωνιστικών ημερών και
χρηματική ποινή εξήντα (60)

ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ-
ΑΠΣ ΠΑΟ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ σε  Γασπαρη Γ,

ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. δ.
Ι. και παρ. 2 περ. δ. και παρ. 3
Π.Κ. Ε.Π.Ο. [αθροιστική ποινή
για υβριστικές συμπεριφορές
προς Α’ και Β’ Βοηθούς
∆ιαιτητές]
σε Γρηγορατο  Α  Ποινή αποκλεισμού μίας (1)
αγωνιστικής ημέρας και
χρηματική ποινή δέκα (10)
ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α.
Ι. και παρ. 2 περ. δ. Π.Κ.
Ε.Π.Ο. [αποβολή για
ανάρμοστη διαγωγή]

και  σε ΠΑΟ  στον BESHAJ X.
Ποινή αποκλεισμού μίας (1)
αγωνιστικής ημέρας και
χρηματική ποινή δέκα (10)
ευρώ, άρθρο 10 παρ. 1 περ. α.
Ι. και παρ. 2 περ. δ. Π.Κ.
Ε.Π.Ο. [αποβολή για
ανάρμοστη διαγωγή]

2. Π Ο Ι Ν Η Θ Ε Α Τ Η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/17-1-2019
ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΙΝΗ - ΑΙΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ Κατόπιν της υπ’ αρ. 1/3.1.2019 Κλήσης
της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ.-Ι. σε
απολογία και της από 14.1.2019 σχετικής
Απολογίας του τιμωρουμένου, επιβάλλεται
στον Ιωάννη Γασπαρή του Αργυρίου ποινή
απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα στα
οποία θα αγωνίζεται το ΑΠΣ του Πυλαριακού
για έναν μήνα (τριάντα ημερολογιακές
ημέρες), διότι σύμφωνα με το Φύλλο Αγώνα
της 22.12.2018 μεταξύ ΑΠΣ Πυλαριακού και
ΑΠΣ ΠΑΟ Κεφαλονιάς, ως φίλαθλος του ΑΠΣ
Πυλαριακού, μετά τη λήξη του αγώνα, έπιασε
τον Β’ Βοηθό Διαιτητή από την μπλούζα
εξυβρίζοντάς τον λόγω και έργω και
απομακρύνθηκε με την παρέμβαση του
Παρατηρητή [άρ. 12 Π.Κ. Ε.Π.Ο]. Η ποινή
εκτίεται από την ημέρα έκδοσης της απόφασης
[άρ. 23 παρ. 5 περ. α) Π.Κ. Ε.Π.Ο].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.