Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5 Χ 5 Pro-Junior’s «ΚΕΦΑΛΟΣ 2017» & Junior’s «ΚΕΦΑΛΟΣ 2017»

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλληνίας – Ιθάκης, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του αθλήματος, στην ανάδειξη των ταλέντων και την εισροή νέου αίματος στις τάξεις των Σωματείων μας και έχοντας υπ’όψη τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5 Χ 5 Pro-Junior’s «ΚΕΦΑΛΟΣ 2017» των ομάδων των Σωματείων της Δύναμής

μας με τους παρακάτω όρους:


1. Στο τουρνουά αυτό οι ομάδες θα συγκροτηθούν από παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2009

μέχρι 31-12-2010.

2. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις ομάδες Pro - Junior’s θα γίνει με πιστοποιητικά ή ληξιαρχική

πράξη γέννησης, στα οποία θα υπάρχει υποχρεωτικά φωτογραφία.

3. Θα δηλώνονται μέχρι 12 ποδοσφαιριστές (μπορούν να αγωνίζονται και αγόρια και κορίτσια

ανάλογης ηλικίας) στο Φ.Α., θα αγωνίζονται 6 στην αρχική ομάδα και οι υπόλοιποι 6 μπορεί να

γίνουν αλλαγή όλοι όσες φορές ο προπονητής το επιθυμεί χωρίς διακοπή του αγώνα. Κάθε ομάδα

οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του

αγώνα.

1. Ημερομηνίες διεξαγωγής του Τουρνουά είναι οι 02/06/2017, 03/06/2016, 04/06/2017,

05/06/2017, 07/06/2017, 09/06/2017, 10/06/2017, 11/06/2017, 12/06/2017 σύμφωνα

με πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

2. Οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο 5 Χ 5 του ΔΑΚ Αργοστολίου, με μπάλες Νο 4. Η

διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι τριάντα λεπτά (30), θα διαιρείται δηλαδή σε δυο ημίχρονα

των δεκαπέντε (15) λεπτών το καθένα.

3. Η βαθμολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ : Βαθμοί τρεις (3) – ΙΣΟΠΑΛΙΑ: Βαθμοί ένας

(1) – ΗΤΤΑ: Βαθμοί μηδέν (0), και θα τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικό πίνακα που προβλέπει το

άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

4. Οι αγώνες θα γίνουν υποχρεωτικά με την παρουσία γιατρού για την διασφάλιση της υγείας

των αθλουμένων και αν το γηπεδούχο σωματείο δεν φροντίσει για την εκπλήρωση της

υποχρέωσής του αυτής, ή αν για οποιαδήποτε αιτία αποχωρήσει ο γιατρός από το γήπεδο μετά

την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής θα διακόπτει τον αγώνα, με υπαιτιότητα του γηπεδούχου

σωματείου.

5. Τους αγώνες θα διευθύνουν οι νέοι Διαιτητές που αποφοίτησαν από τις πρόσφατες σχολές διαιτησίας

της ΕΠΣΚΙ, για να δοθεί η προσήκουσα σημασία, αλλά και να βοηθηθεί η προσπάθεια για την άνοδο του

επιπέδου του αθλήματος στην περιφέρειά μας με ταυτόχρονη εκπαίδευση και των νέων Διαιτητών.

6. Τα σωματεία θα υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συμμετοχής ως το συνημμένο

υπόδειγμα, συνοδευόμενο από παράβολο συμμετοχής είκοσι πέντε (25,00) € έως 19/05/2017

ημερομηνία στην οποία δεν θα δοθεί παράταση.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνα του Τουρνουά Pro-Junior’s

παρουσιαστούν φαινόμενα ύβρεων, επεισοδίων, προστριβών μεταξύ παραγόντων κλπ ο διαιτητής θα

διακόπτει τον αγώνα μέχρι συμμόρφωσης των εμπλεκομένων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό ο

διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα σε βάρος της υπαίτιας ομάδος.

8. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Τουρνουά έχουν μόνον τα επίσημα και αναγνωρισμένα Σωματεία

της δύναμης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και ως τόπος διεξαγωγής του ορίζεται το γήπεδο 5 Χ 5 του Δ.Α.Κ.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Η Τεχνική Επιτροπή ΕΠΣΚΙ έχει την όλη επιμέλεια, λόγω αρμοδιότητος για την διοργάνωση

και την διεξαγωγή του τουρνουά.

9. Καλούνται και παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο στην

διοργάνωση αυτή να δείξουν ευπρέπεια, ψυχραιμία,

αποφυγή, δεδομένου ότι πρόκειται περί διοργανώσεως με αθλητές παιδιά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να

διαφυλαχθεί το κύρος και να προαχθεί το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι έχοντες αδυναμία να διακρίνουν την διαφορά

των πρωταθλημάτων και την ιδιαιτερότητα του παρόντος υψίστη υπηρεσία στο άθλημα και στην υποδομή

προσφέρουν αν σταθούν σε διακριτική απόσταση από αυτό και αφήσουν τους με σωστό τρόπο

εμπλεκόμενους απερίσπαστους στο έργο τους.

10. Η Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την

έναρξη των αγώνων. Κάθε ζήτημα που θα προκύψει και δεν θα αναφέρεται στην παρούσα προκήρ

επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής.

11. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ουδεμία ευθύνη φέρει για την υγεία των αθλητών και των άλλων παραγόντων που

συμμετέχουν στο τουρνουά.

12. Πριν την έναρξη του Τουρνουά θα κατατεθεί κατάσταση Υγείας όπως γίνεται στα κανονικά

πρωταθλήματα της Ε.Π.ΣΚ.Ι.

Καλούνται και παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο στην

αυτή να δείξουν ευπρέπεια, ψυχραιμία, δίνοντας παράδειγμα άξιο προς μίμηση και όχι προς

αποφυγή, δεδομένου ότι πρόκειται περί διοργανώσεως με αθλητές παιδιά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να

διαφυλαχθεί το κύρος και να προαχθεί το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι έχοντες αδυναμία να διακρίνουν την διαφορά

ων πρωταθλημάτων και την ιδιαιτερότητα του παρόντος υψίστη υπηρεσία στο άθλημα και στην υποδομή

προσφέρουν αν σταθούν σε διακριτική απόσταση από αυτό και αφήσουν τους με σωστό τρόπο

εμπλεκόμενους απερίσπαστους στο έργο τους.

ια μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την

αγώνων. Κάθε ζήτημα που θα προκύψει και δεν θα αναφέρεται στην παρούσα προκήρ

Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ουδεμία ευθύνη φέρει για την υγεία των αθλητών και των άλλων παραγόντων που

Πριν την έναρξη του Τουρνουά θα κατατεθεί κατάσταση Υγείας όπως γίνεται στα κανονικάΕΠΙΣΗς
Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλληνίας – Ιθάκης, αποβλέποντας στην καλλιέργεια του αθλήματος,

στην ανάδειξη των ταλέντων και την εισροή νέου αίματος στις τάξεις των Σωματείων μας και έχοντας υπ’

όψη τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π., και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. / Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΕΠΙΣΗΜΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Junior’s «ΚΕΦΑΛΟΣ 2017» των ομάδων των Σωματείων της Δύναμής μας με

τους παρακάτω όρους:

1. Στο τουρνουά αυτό οι ομάδες θα συγκροτηθούν από παιδιά που γεννήθηκαν από

1.1.2007 μέχρι 31-12-2008

2. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις ομάδες Junior’s θα γίνει με πιστοποιητικά ή ληξιαρχική πράξη

γέννησης, στα οποία θα υπάρχει υποχρεωτικά φωτογραφία.

3. Θα δηλώνονται μέχρι 12 ποδοσφαιριστές (μπορούν να αγωνίζονται και αγόρια και κορίτσια

ανάλογης ηλικίας) στο Φ.Α., θα αγωνίζονται 5 στην αρχική ομάδα και οι υπόλοιποι 7 μπορεί να

γίνουν αλλαγή όλοι όσες φορές ο προπονητής το επιθυμεί χωρίς διακοπή του αγώνα. Κάθε ομάδα

οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του

αγώνα.

4. Ημερομηνίες διεξαγωγής του Τουρνουά είναι οι 02/06/2017, 03/06/2016, 04/06/2017,

05/06/2017, 07/06/2017, 09/06/2017, 10/06/2017, 11/06/2017, 12/06/2017 σύμφωνα

με πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

5. Οι αγώνες θα διεξάγονται στο γήπεδο 5 Χ 5 του ΔΑΚ Αργοστολίου, με μπάλες Νο 4. Η

διάρκεια κάθε αγώνα θα είναι σαράντα λεπτά (40), θα διαιρείται δηλαδή σε δυο ημίχρονα

των είκοσι (20) λεπτών το καθένα.

6. Η βαθμολογία των αγώνων γίνεται ως εξής: ΝΙΚΗ : Βαθμοί τρεις (3) – ΙΣΟΠΑΛΙΑ: Βαθμοί ένας

(1) – ΗΤΤΑ: Βαθμοί μηδέν (0), και θα τηρείται από την διοργανώτρια σε ειδικό πίνακα που προβλέπει το

άρθρο 20 του Κ.Α.Π.

7. Οι αγώνες θα γίνουν υποχρεωτικά με την παρουσία γιατρού για την διασφάλιση της υγείας

των αθλουμένων και αν το γηπεδούχο σωματείο δεν φροντίσει για την εκπλήρωση της

υποχρέωσής του αυτής, ή αν για οποιαδήποτε αιτία αποχωρήσει ο γιατρός από το γήπεδο μετά

την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής θα διακόπτει τον αγώνα, με υπαιτιότητα του γηπεδούχου

σωματείου.

8. Τους αγώνες θα διευθύνουν οι νέοι Διαιτητές που αποφοίτησαν από τις πρόσφατες σχολές διαιτησίας

της ΕΠΣΚΙ, για να δοθεί η προσήκουσα σημασία, αλλά και να βοηθηθεί η προσπάθεια για την άνοδο του

επιπέδου του αθλήματος στην περιφέρειά μας με ταυτόχρονη εκπαίδευση και των νέων Διαιτητών.

9. Τα σωματεία θα υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συμμετοχής ως το συνημμένο

υπόδειγμα, συνοδευόμενο από παράβολο συμμετοχής είκοσι πέντε (25,00) € έως 19/05/2017

ημερομηνία στην οποία δεν θα δοθεί παράταση.

10.Σε περίπτωση κατά την οποία στο γήπεδο διεξαγωγής αγώνα του Τουρνουά Junior’s παρουσιαστούν

φαινόμενα ύβρεων, επεισοδίων, προστριβών μεταξύ παραγόντων κλπ ο διαιτητής θα διακόπτει τον

αγώνα μέχρι συμμόρφωσης των εμπλεκομένων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό ο διαιτητής

διακόπτει οριστικά τον αγώνα σε βάρος της υπαίτιας ομάδος.

11.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Τουρνουά έχουν μόνον τα επίσημα και αναγνωρισμένα Σωματεία

της δύναμης της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και ως τόπος διεξαγωγής του ορίζεται το

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Η Τεχνική Επιτροπή ΕΠΣΚΙ έχει την όλη επιμέλεια, λόγω αρμοδιότητος για την διοργάνωση

και την διεξαγωγή του τουρνουά.

12. Καλούνται και παρακαλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι με οποιοδήποτε τρόπο στην

διοργάνωση αυτή να δείξουν ευπρέπεια, ψυχραιμία, δίνοντας παράδειγμα άξιο προς μίμηση και όχι προς

αποφυγή, δεδομένου ότι πρόκειται περί

διαφυλαχθεί το κύρος και να προαχθεί το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι έχοντες αδυναμία να διακρίνουν την διαφορά

των πρωταθλημάτων και την ιδιαιτερότητα του παρόντος υψίστη υπηρεσία στο άθλημα και στην

προσφέρουν αν σταθούν σε διακριτική απόσταση από αυτό και αφήσουν τους με σωστό τρόπο

εμπλεκόμενους απερίσπαστους στο έργο τους.

13. Η Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση της προκήρυξης αυτής και μετά την

έναρξη των αγώνων. Κάθε ζήτημα που θα προκύψει και δεν θα αναφέρεται στην παρούσα προκήρ

επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής.

14. Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. ουδεμία ευθύνη φέρει για την υγεία των αθλητών και των άλλων παραγόντων που

συμμετέχουν στο τουρνουά.

15. Πριν την έναρξη του Τουρνουά θα κατατεθεί κατάσταση Υγείας όπως γίνεται στα κανονικά

πρωταθλήματα της Ε.Π.ΣΚ.Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.